Jumat, 24 Maret 2023

Doa PUKAT

Doa Profesional dan Usahawan Katolik (PUKAT)

Allah Tritunggal yang Maha Kudus,
Terimakasih atas berkat dan anugerah
yang Engkau limpahkan dalam setiap usaha kami.
Semua keberhasilan serta rejeki yang kami peroleh
melalui jerih payah dan upaya profesional kami
adalah berkat bimbingan Allah Roh Kudus.
Berilah kami kuasa untuk menikmati semua berkat ini
selaras dengan kehendakMu.

Terimakasih atas pasangan kami yang selalu setia
mendampingi kami dalam suka dan duka,
serta anugerahMu
berupa anak-anak yang takut akan Tuhan.
Jadikan kami semua menjadi satu keluarga
yang mampu melayani Engkau
melalui keteladanan kami kepada sesama
sebagai keluarga yang diberkati Tuhan.

Terimakasih atas karyawan yang baik, loyal dan penuh dedikasi.
Terimakasih juga atas relasi-relasi dan mitra usaha kami
yang telah Engkau kirim
sehingga semua usaha kami
menjadi sumber penghidupan bagi banyak orang.
Bimbinglah kami selalu agar mampu
menjadi seorang profesional dan pengusaha sejati.
Mampu menjadi saluran berkatMu
dan senantiasa memancarkan terangMu
kepada sesama yang sedang berada dalam kegelapan.

Berilah kami hati yang penuh kerendahan hati
dan kemurahan hati,
agar kami dapat menjadi berkat bagi sesama
yang membutuhkan uluran tangan dan kasih kami.
Semoga harta, asset, dan kekayaan yang kami terima
dapat menjadi sukacita dan kebahagiaan bagi keluarga,
karyawan, mitra usaha dan lingkungan masyarakat sekitar kami.

Santo Yusuf, pekerja yang saleh,
engkau telah memberikan umat kristen teladan
dalam hal bekerja giat
dan tekun untuk Maria dan Yesus.
Dampingilah kami dalam kerja setiap hari
supaya dalam bekerja itu
kami pun mendapat suatu cara memuliakan Allah
dan menguduskan kami serta berguna bagi masyarakat.
Anugerahkanlah kami kesahajaan hati dan cinta akan kerja,
kerelaan hati terhadap semua orang yang bekerja dengan kami.

Semoga kami senantiasa menerima segala kesulitan
sambil menyelaraskan kehendak kami dengan kehendakMu sendiri.
Berilah kami kesadaran akan tanggungjawab
dan akan panggilan kami terhadap masyarakat.
Semoga kami hidup dalam semangat ketaatan
terhadap para pimpinan kami,
semangat persaudaraan terhadap rekan kerja,
semangat cinta kasih terhadap semua bawahan kami.

Dampingilah kami pada saat-saat mujur
apabila kami menikmati hasil kerja kami.
Sokonglah kami pada saat-saat kami mengalami kegagalan
dan bilamana kami tidak melihat lagi arti pekerjaan kami.
Semoga dengan meniru teladanMu,
kami mampu menjalankan hidup murni di dunia ini
sebagai permulaan bagi hidup
yang menantikan kami di surga
untuk selama-lamanya. Amin

Bapakami (1x)

Salam Maria (3x)